Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Άντληση ποσού 1,625 δισεκατομμυρίων από εξάμηνα έντοκα γραμμάτια

Στην άντληση ποσού συνολικού ύψους 1,625 δισεκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέσω της δημοπράτησης εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.

Τα έντοκα γραμμάτια ήταν διάρκειας 26 εβδομάδων και ύψους 1.250 εκατομμυρίων ευρώ.
Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 4,90%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 3,495 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,80 φορές.