Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Ανακοίνωση
12/01/2012


Η συντονιστική επιτροπή αγώνα των εργαζόμενων Alter, δηλώνει ομόφωνα ότι διεκδικεί "πλήρη εξόφληση των δεδουλευμένων, όλων των εργαζομένων" σύμφωνα με την απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.
Οποιαδήποτε άλλη θέση, άποψη ή ενέργεια απ' όπου και αν προέρχεται δεν είναι αποδεκτή και θα πέσει στο κενό.


Τα μέλη της Επιτροπής:
Νίκος Σπυρέας
Γιώργος Φιλιππάκης
Ακριβή Κυρίκου
Λευτέρης Καρπαθάκης
Θεόδωρος Χορτάτος
Βασίλης