Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

Επίσχεση Εργασίας των ειδικευομένων ιατρών ΕΣΥ Λέσβου


Η γενική συνέλευση των ειδικευομένων ιατρών του ΒΟΣΤΑΝΕΙΟΥ Γ.Ν.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ της 31/08/2012 αποφάσισε να προβεί σε επίσχεση εργασίας από την...
Τρίτη 04/09/2012 έως και την ικανοποίηση των αιτημάτων της για:

Άμεση καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο 2012

Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας : Στελέχωση με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό) – προμήθεια υλικών – βελτίωση εγκαταστάσεων.

Ασφαλείς εφημερίες (με ειδικό γιατρό από κάθε ειδικότητα σε ενεργό εφημερία)

Αναίρεση των αυθαίρετων περικοπών εφημεριών σε συγκεκριμένους συναδέλφους (ακτινολόγοι, μικροβιολόγοι). Όχι στην απαξίωση συγκεκριμένων ειδικοτήτων – Ισότιμες αποδοχές για όλους

Από την Τρίτη 04/09/2012 έως και την 09/09/2012 οι ειδικευόμενοι θα απέχουμε από τα καθήκοντά μας στις κλινικές, τα εργαστήρια και τα τακτικά ιατρεία ενώ από τις 10/09/2012 και εφόσον δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά μας θα προβούμε σε αποχή και από την εφημέρευση του νοσοκομείου.

Οι πολιτικές υποβάθμισης του Συστήματος Υγείας που ακολουθούνται και που εκτείνονται:

Από τον περιορισμό της πρόσβασης των χρονίως και οξέως πασχόντων στις υγειονομικές μονάδες έως και των αποκλεισμό ακόμη, ασθενέστερων οικονομικά ομάδων

Από τις ελλείψεις σε προσωπικό και σε αναλώσιμα, τα εξουθενωτικά ωράρια των λειτουργών υγείας (ιατρών, νοσηλευτ-ών/-ριών και λοιπού προσωπικού) έως και την μισθολογική υποβάθμιση των εργαζομένων στις μονάδες υγείας

Από τα μέτρα που δεν σταματούν να εξαγγέλονται και που δεν αφήνουν χώρο να αμφιβάλλει κανείς ότι η καθοδική πορεία που ακολουθείται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας είναι στην πραγματικότητα μια ελεύθερη πτώση στην απόλυτη εξαθλίωση, δεν μας αφήνουν αδιάφορους αλλά αντιθέτως μας εξοργίζουν και αποτελούν την κινητήριο δύναμη για τον αγώνα μας. Στο πλευρό μας θέλουμε αφενός το προσωπικό του νοσοκομείου (ιατρούς, νοσηλευτ-ές/-ριες, τεχνικούς, καθαριστ-ές/-ριες) αφετέρου τους αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας ασθενείς, συνοδούς, συνανθρώπους.

Θα θέλαμε ακόμη να ζητήσουμε την κατανόηση και να προσφέρουμε την ειλικρινή μας συγγνώμη στον κόσμο που στο διάστημα των κινητοποιήσεών μας μπορεί να υποστεί την όποια ταλαιπωρία.