Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

ΌΧΙ στα Κέντρα Κράτησης Λαθρομεταναστών στη Κόρινθο


ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ - ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΟΚ ! 23-8-2012 EXTRA 3Ο Κασιδιάρης για τους αλβανούς και για τον Πακιστανό

Υποχρεωτικό τσιπ στο χέρι για τους Αμερικάνους


Τελικά πέρασε από το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ και ισχύει από 1-1-2013 ο νόμος OBAMA CARE, ο νέος υγειονομικός νόμος του Ομπάμα, που απαιτεί από όποιον θέλει να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα πρέπει από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2014 να έχει ενταχθεί στο νέο σύστημα, που είναι αυτό που απαιτεί εμφύτευση μικροτσίπ.
O νόμος του Ομπάμα, δεν απαιτεί απλά να βάλει κάποιος το μικροτσίπ, όποιος δεν το βάλει θα είναι παράνομος και θα του επιβάλεται σε πρώτη φάση πρόστιμο και βέβαια θα πεθαίνει στο δρόμο σαν το σκυλί. Χωρίς βέβαια τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης δε μπορείς να εργάζεσαι, ουσιαστικά στην Αμερική δεν υπάρχεις. O Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης στην Αμερική (Social Security Number), είναι ουσιαστικά και ο αριθμός ταυτότητος του καθενός.
Επίσης, επιβάλει και την ευθανασία σε ασθενείς που έχουν δύσκολο «χειρισμό» ή που είναι μεγάλοι σε ηλικία και «καταλαμβάνουν ένα κρεββάτι αδίκως». Εκείνο που επίσης προβλέπει είναι η υιoθέτηση της «υγιεινής διατροφής». Τι είναι αυτό; Οι κρεατόμαζες και τα εγγεκριμένα άλευρα του CODEX ALIMENTARIUS. Μέσω της υγείας θα έρθει και το τσιπ που θα γίνει και πορτοφόλι και θα λύσει δήθεν και το θέμα της φοροδιαφυής. Έτσι θα το περάσουν στην Ευρώπη και βέβαια θα το περάσουν για πλάκα στους ανίδεους του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου. Χωρίς το τσιπ θα είσαι παράνομος και δε θα μπορείς να αγοράσεις ή να πουλήσεις τίποτε.


Πηγή: http://www.otyposnews.gr/archives/46145#ixzz25QsEnBdM

Η καρδιά σου, Θεέ μου!

...Κύριε, μή τῷ θυμῶ Σου ἐλέγξης μέ. Πολλάκις, Δέσποτα, μετανοεῖν συνεταξάμην∙ πολλάκις ἐν ἐκκλησία κατανυγεῖς προσπίπτω σοί,
ἐξερχόμενος δέ ταῖς ἁμαρτίαις εὐθύς περιπίπτω∙ ποσάκις μέ ἠλέησας, ἐγώ δέ σέ παρώργησα! Ποσάκις ἐμακροθύμησας, ἐγώ δέ οὐκ
ἐπέστρεψα! Ποσάκις μέ ἀνέστησας, ἐγώ δέ πάλιν ὀλισθήσας κατέπεσον! Ποσάκις μου εἰσήκουσας, ἐγώ δέ σού παρήκουσα!
Ποσάκις μέ ἐπόθησας, ἐγώ δέ οὐδαμῶς σοί ἐδούλευσα! Ποσάκις μέ ἐτίμησας, ἐγώ δέ οὐκ εὐχαρίστησα∙ ποσάκις ἁμαρτήσαντα, ὡς
ἀγαθός πατήρ, παρεκάλεσας, καί ὡς υἱόν κατεφίλησας, καί τάς ἀγκάλας ὑφαπλώσας μοί ἐβόησας∙ ἔγειραι, μή φοβοῦ, στήθι, πάλιν
δεῦρο, οὐκ ὀνειδίζω σέ, οὐ βδελύσσομαι, οὐκ ἀπορρίπτω, οὐδέ σκληρύνω τό ἐμόν πλάσμα, τό ἐμόν τέκνον, τήν ἐμήν εἰκόνα∙ ὄν
οἰκείαις χερσί διέπλασα ἄνθρωπον καί ἐφόρεσα∙ ὑπέρ οὗ τό αἷμα ἐξέχεα∙ οὐκ ἀποστρέφομαι πρός μέ ἐρχόμενον τό λογικόν μου
πρόβατον τό ἀπολωλός. Οὐ δύναμαι μή ἀποδοῦναι τήν προτέραν εὐγένειαν οὐ δύναμαι, μή συναριθμῆσαι τοῖς ἐννενήκοντα ἐννέα
προβάτοις∙ διά γάρ τοῦτο καί μόνον ἐπί τῆς γής κατελήλυθα, καί τόν λύχνον ἀνήψα, τήν σάρκα μου τήν οἰκείαν, καί τήν οἰκίαν
ἐσάρωσα, καί τάς φίλας δυνάμεις τάς οὐρανίους συνεκαλεσάμην ἐπευφρανθῆναι τή τούτου εὐρέσει.

Πάντα οὔν τά τοιαῦτα, ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος, ἐχαρίσω μοί, Δέσποτα. Ἐγώ δέ, πάντων καταφρονήσας ὁ ἄθλιος, εἰς ἀλλοτρίαν
καί μακράν χώραν ἀπώλειας ἀπέδρασα.

Ἀλλ’ αὐτός μέ, πανάγαθε, πάλιν ἐπανήγαγε καί μή ὀργισθῆς μοί τῷ τάλανι, Κύριε... Μνήσθητι τῶν λόγων Σου, Κύριε, ὅτι ἐπιμελῶς
ἔγκειται ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τά πονηρά ἐκ νεότητος αὐτοῦ∙ καί ἄνθρωπος ματαιότητι ὁμοιώθη... καί οὐδείς καθαρός ἀπό
ρύπου∙ καί ὅτι ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησε μέ ἡ μήτηρ μου. Ἐάν γάρ ἀνομίας παρατηρήσης ἠμῶν, οὐδείς
ὑποστήσηται, Κύριε∙ διό σῶσον μέ τόν ἀνάξιον δοῦλόν Σου ἕνεκεν τοῦ ἐλέους Σου, καί οὔχ ἕνεκεν τῶν ἔργων μου. Ἀμήν.


http://xristianos.gr/
Ιωάννης Δαμασκηνός

Μαθήματα πατριωτισμού στα Ρωσικά σχολεία!


Το θέμα που ακολουθεί, το δημοσιεύουμε γνωρίζοντας πως μπορεί να μηνυθούμε από την Δούρου, ή τον Κωνσταντίνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Δεν μας πτοεί ούτε το γεγονός πως ενδέχεται να επικηρυχτούμε από τους νεο-φιλελευθεριάζοντες αριστερο-αναρχο-αυτόνομους. Η περίπτωση να γίνουμε αντικείμενο αναζήτησης και έρευνας από την πακιστανική Αστυνομία μετά από εντολή του εμπόρου τράφικινγκ Τζαμάλ, δεν μας πτοεί, αν και υπάρχει περίπτωση να εκδοθεί κοινό ένταλμα έρευνας με τις Ελληνικές αρχές, μέσα στα πλαίσια της δια-πολυπολιτισμικής συνεργασίας των αστυνομικών αρχών. Ε, ναι, λοιπόν! Η Ρωσία πήρε την φασιστική απόφαση να βάλει στα σχολεία μαθήματα πατριωτισμού, ενώ στην Ελλάδα ο πατριωτισμός έχει περάσει στην... παρανομία, ενώ σε περίπτωση που ανεβεί σε μεγάλα ποσοστά, ενδέχεται να φορολογηθεί από τον Στουρνάρα!

Πηγή Εφημερίδα Ιζβέστια 
Συντάκτης Όλγα Ζερμέλεβα
Το υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με την Ένωση Ηρώων της Ρωσίας και την Επιτροπή της Βουλής για θέματα Άμυνας, θα οργανώσουν στα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας διαλέξεις που θα αφορούν ηρωικά κατορθώματα του παρελθόντος. Όπως εξηγεί ένας από τους εμπνευστές της ιδέας, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής για θέματα Άμυνας, Φραντς Κλιντσέβιτς, το νόημα των μαθημάτων είναι να ενσταλάξουν στη νεότερη γενιά το μήνυμα του θάρρους και του πατριωτισμού.
Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ήρωες και βετεράνοι του πολέμου, μέλη της Ένωσης, θα διηγούνται τα κατορθώματά τους, θα εξηγούν γιατί πήραν τις συγκεκριμένες αποφάσεις στις κρίσιμες στιγμές των πολέμων και των μαχών, και θα απαντούν σε ερωτήσεις των φοιτητών και των μαθητών. Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος, πρώτοι θα παρακολουθήσουν τις διαλέξεις αυτές οι φοιτητές των στρατιωτικών Σχολών. Οι διαλέξεις πατριωτικού περιεχομένου θα είναι προαιρετικές, και θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Η πρώτη διάλεξη θα δοθεί στη στρατιωτική Σχολή του Ριαζάν».
Σύμφωνα με τον κ. Κλιντσέβιτς, ο κύκλος των διαλέξεων θα συνοδευτεί με την έκδοση σχετικού έντυπου υλικού. Αυτό θα περιέχει τις βιογραφίες και τα κατορθώματα των ηρώων και των βετεράνων της Ρωσίας. Οι τελευταίοι θα δίνουν τις διαλέξεις τους σε εθελοντική βάση, ενώ για το έντυπο υλικό προγραμματίζεται να δαπανηθούν 1,250 εκ. ευρώ.
Σοβιετικές παραδόσεις
Επίσης, στο πλαίσιο της καλλιέργειας και ανάπτυξης του πατριωτικού αισθήματος και της γνωριμίας με τη στρατιωτική ιστορία, τα επόμενα δύο χρόνια θα γυριστούν τέσσερις ταινίες πολεμικής ιστορίας. Στη δημιουργία τους θα βοηθήσει ο σκηνοθέτης και παραγωγός, Ίγκορ Ουγκόλνικοφ, ο οποίος ήταν παραγωγός της πρόσφατης ταινίας, «Φρούριο του Μπρέστ». Η πρώτη από τις ταινίες θα είναι αφιερωμένη στις αναμνήσεις των ξεχασμένων ηρώων του Α’ Παγκοσμίου πολέμου, η δεύτερη θα εξιστορεί τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, και η τρίτη τα ιστορικά πολεμικά γεγονότα στο Σμολένσκ.
Σύμφωνα με την Ένωση Αμυντικών και Πολιτικών Αναλυτών, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια να αναβιώσουν οι σοβιετικές παραδόσεις εκπαίδευσης, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν χαθεί. Το μέλος της Ένωσης, πολιτικός αναλυτής και υφηγητής του Ρωσικού Πανεπιστημίου Οικονομικών «Πλεχάνοφ», κ. Αλεξάντρ Περεντζίεφ, λέει γι'αυτό: «Σε σύγκριση με τη Σοβιετική Ένωση ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Στο Διαδίκτυο υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τους ήρωες και τα κατορθώματά τους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον γι’ αυτά. Πρωτίστως λοιπόν είναι αναγκαία η αναφορά σε αυτούς τους ήρωες και η απόκτηση ενδιαφέροντος από πλευράς νεολαίας. Έχω γράψει πολλά μεθοδολογικά εγχειρίδια για το συγκεκριμένο θέμα, που όμως έμειναν στα αζήτητα».
Ο επικεφαλής του Κέντρου αμυντικών προγνώσεων του Ινστιτούτου αμυντικών και πολιτικών αναλύσεων, Ανατόλι Τσιγκανόκ, θεωρεί την πρωτοβουλία λογική: «Σήμερα η κυβέρνηση έχει αρχίσει να ασχολείται όλο και πιο πολύ με την προώθηση του πατριωτισμού. Πιστεύω ότι η νεολαία είναι απόλυτα έτοιμη να δεχτεί ανάλογες πρωτοβουλίες. Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, την κοινωνία απασχόλησαν περισσότερο οι υλικές αξίες. Ομως σήμερα έχει αρχίσει να στρέφει όλο και περισσότερο την προσοχή της σε ηθικά πρότυπα».
Ο δοκιμαστής πιλότος και «Ήρωας της Σοβιετικής Ένωσης», Μαγκομέντ Τολμπόεφ, σημειώνει: « Το κράτος έχει συνειδητοποιήσει ότι το καλύτερο σύστημα πατριωτικής διαπαιδαγώγησης ήταν το σοβιετικό. Εγώ, για παράδειγμα, απευθύνθηκα πολλές φορές για σχετικά ζητήματα στον Βλαντίμιρ Πούτιν. Επίσης, στη διάρκεια των διαλέξεων που έδωσα στα ΑΕΙ με θέμα την πατριωτική συνείδηση, το ενδιαφέρον από την πλευρά των φοιτητών ήταν εμφανές. Επιτέλους, η Πολιτεία κατανοεί σήμερα ότι το πολυδιαφημισμένο τα τελευταία χρόνια αμερικανικό πρότυπο διαπαιδαγώγησης δεν ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μας».

Θέλουν την Ελλάδα μπανανία, με εργάτες… Κινέζους και μισθούς Ουγκάντας


Δεν έχει τέλος η αθλιότητα των μέτρων που αναμένεται ν αποφασιστούν κατ’ απαίτηση της τρόικας. Εκτός από τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις που αφορούν δημόσιες δαπάνες, σύμφωνα με πληροφορίες η τρόικα απαίτησε από τον Γ. Στουρνάρα και τον Γ. Βρούτση, και σειρά παρεμβάσεων που αφορούν στον ιδιωτικό τομέα.
Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μεγάλες αλλαγές που ζητούν οι ξένοι σε ότι αφορά το καθεστώς εργασίας στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα αλλά και σε γενναίο ψαλίδι στις αποζημιώσεις που παίρνουν οι υπάλληλοι είτε όταν απολύονται είτε όταν συνταξιοδοτούνται.
Αν το μπιλιετάκι της τρόικας γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση τότε θα προκληθεί μεγάλη ανατροπή στον ιδιωτικό τομέα με μεγάλη μείωση των εισοδημάτων των εργαζόμενων κι ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία γενικότερα αλλά και για τα ασφαλιστικά ταμεία.
Φαίνεται ότι η τρόικα απαιτεί νέα παρέμβαση για τις αποζημιώσεις έτσι ώστε οι επιχειρηματίες να δίνουν πολύ λιγότερα απ’ ότι σήμερα. Ήδη δίνουν τη μισή αποζημίωση όταν έχουν ειδοποιήσει τον εργαζόμενο ότι θα τον απολύσουν τέσσερις μήνες πριν. Φαίνεται λοιπόν ότι ζητείται ακόμη μεγαλύτερη μείωση του εργοδοτικού κόστους και πρόκειται ασφαλώς για ένα «τρελό» δωράκι στους επιχειρηματίες οι οποίοι θα μπορούν και να απολύουν όποτε θέλουν και να πληρώσουν όσα θέλουν και σε όσες δόσεις μπορούν.
Επίσης, η τρόικα ζητά ακόμη πιο ευέλικτες μορφές εργασίας με τη δυνατότητα να αλλάζει το ωράριο, να μειώνεται η καθημερινή εργασία με μείωση μισθού, να καταργηθούν 5νθήμερα και 8ωρα και ο εργαζόμενος να είναι έρμαιο της εργοδοτικής αυθαιρεσίας που θα μπορεί να τον χρησιμοποιεί για όσο χρόνο θέλει και χωρίς φυσικά υπερωρίες.
Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές τότε έχουμε να κάνουμε μια δραματική αλλαγή στον ιδιωτικό τομέα που ευνοεί τους επιχειρηματίες και προκαλεί νέο σοκ στους εργαζόμενους. Κανείς δεν καταλαβαίνει το λόγο της παρέμβασης της τρόικας στις επιχειρήσεις, εκτός κι αν θέλει να κάνει πολύ φθηνή την εργασία στην Ελλάδα ώστε οι ξένοι να έρθουν και να βρουν ιδανικές συνθήκες για να επενδύσουν. Χώρα μπανανία, με εργάτες… Κινέζους και μισθούς Ουγκάντας. Μας περιμένουν ωραία πράγματα…