Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Ευρωπαϊκές αγορές: πιο πολλές οι λύπες το 2011


Το πιο υψηλό ποσοστό της αξίας τους (11,5%) μετά το 2008, οπότε ξέσπασε η διεθνής οικονομική κρίση, απώλεσαν οι μετοχές στις ευρωπαϊκές αγορές στη διάρκεια του 2011, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Η ασυμφωνία μεταξύ των...
ηγετών της Ευρώπης για τη λήψη άμεσων και οριστικών μέτρων που θα οδηγούσαν στην επίλυση της κρίσης χρέους η οποία πλήττει κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, δημιούργησε έντονες πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις συνεχείς υποβαθμίσεις τραπεζών και χωρών να κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση, απομακρύνοντας την προοπτική της δημοσιονομικής εξισορρόπησης.
 Οι τραπεζικές μετοχές ήταν μακράν οι πλέον ευάλωτες στην κρίση χρέους, με αρκετές από αυτές μάλιστα να χάνουν το 40% της αξίας τους, με τις πρώτες ύλες και τη βιομηχανία να ακολουθούν στις ζημιές.